Koncepcja Zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Kielc w aspekcie rozwoju metropolizacji

Więcej informacji: Agata Nowakowska-Buk, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, tel. 41 342 11 83, e-mail: agata.buk@sejmik.kielce.pl