Raport o Stanie Zagospodarowania Województwa Świętokrzyskiego

Więcej informacji: Joanna Kubacka, Agata Nowakowska-Buk, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, tel. 41 342 11 83, e-mail: joanna.kubacka@sejmik.kielce.pl, agata.buk@sejmik.kielce.pl