Raport Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku

Więcej informacji: Małgorzata Szczudłowska, Departament Ochrony Zdrowia, tel. 41-342-18-63, malgorzata.szczudlowska@sejmik.kielce.pl