Ocena Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego

Więcej informacji: Longina Pyszniak, Departament Ochrony Zdrowia, tel. 41 342 15 42, e-mail: longina.pyszniak@sejmik.kielce.pl