Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016

Więcej informacji: Beata Nowak, Departament Ochrony Zdrowia, tel. 41 342 15 42, e-mail: beata.nowak@sejmik.kielce.pl