Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015

Więcej informacji: Krzysztof Sławiński, Departament Ochrony Zdrowia, tel. 41 342 14 41, e-mail: krzysztof.slawinski@sejmik.kielce.pl