Oferta map hydrograficznych

mapa hydrografczna

Mapa Hydrograficzna w skali 1: 50 000 (1 cm = 500 m) opracowywana jest na podkładzie mapy topograficznej, w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych “1992”. Przedstawia w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, wraz z jego zainwestowaniem i przekształceniem. Mapa przydatna w rozwiązywaniu wielu zagadnień społeczno-gospodarczych, jak na przykład:

 • opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • projektowanie inwestycji przemysłowych i wodno-kanalizacyjnych
 • zaopatrzenie w wodę
 • przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym.

Na treść tematyczną mapy składają się następujące grupy elementów:

 • Topograficzne działy wodne
 • Wody powierzchniowe
 • Wypływy wód podziemnych
 • Wody podziemne
 • Przepuszczalność gruntów
 • Zjawiska i obiekty gospodarki wodnej
 • Punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych
 • Granice administracyjne

Mapa zaopatrzona jest w komentarz merytoryczny, będący  doskonałym  uzupełnieniem jej treści.