Oferta map sozologicznych

mapa sozologiczna

Mapa sozologiczna opracowana w skali 1:50 000 (1 cm = 500 m) przedstawia stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki pozytywnych i negatywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska. W swojej treści mapa sozologiczna zawiera zagadnienia obejmujące: 

  • formy ochrony środowiska przyrodniczego
  • degradację komponentów środowiska przyrodniczego
  • przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego
  • rekultywacja środowiska przyrodniczego
  • nieużytki

Komentarz do mapy zawarty na jej odwrocie uzupełnia treść mapy o dokładny opis obszaru objętego danym arkuszem, szereg ciekawych informacji z zakresu geomorfologii omawianego terenu oraz ocenę środowiska przyrodniczego i jego degradacji.