Pieniądze na remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie nimi

Pieniądze na remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie nimi

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali w poniedziałek, 22 czerwca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim z Wojewodą Świętokrzyskim umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie remontu, utrzymania dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Dotacja wynosi ponad 21,6 mln złotych.

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 23 października 2014 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa na rok 2015 została utworzona rezerwa celowa przeznaczona na dotacje dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Rezerwa ta na 2015 rok dla wszystkich województw wynosi 268 milionów złotych. Wysokość dotacji dla poszczególnych województw była uzależniona od powierzchni dróg wojewódzkich w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

– W związku ze zmianą przepisów dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa, mamy w województwie ubytek dochodów i poprzez tę dotację rząd rekompensuje regionom straty – wyjaśnił marszałek Adam Jarubas.

W podpisaniu umowy brali również udział Skarbnik Województwa Maria Fidzińska – Dziurzyńska, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Wojciech Siporski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski oraz dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Jacek Sułek.

– Cieszę się, że udało nam się wypracować tę umowę i te zadania będą realizowane – powiedziała Bożentyna Pałka – Koruba, Wojewoda Świętokrzyski.

Województwo Świętokrzyskie otrzymało kwotę 21 649 414 zł, co stanowi 98% wartości zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. “Remont, utrzymanie dróg wojewódzkich i zarządzanie tymi drogami”. Będzie ono realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

– Ta kwota w pełni pokrywa nasze potrzeby – powiedział dyrektor ŚZDW, Damian Urbanowski.