Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego

Więcej informacji: Ewa Chodorowska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 342-19-08, e-mail: ewa.chodorowska@sejmik.kielce.pl