Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2011

Więcej informacji: Wioletta Czarnecka, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41-342-18-94, e-mail: wioletta.czarnecka@sejmik.kielce.pl