Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Program Ochrony Środowiska dla województwa świętokrzyskiego

Więcej informacji: Edyta Marcinkowska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41 342 13 73, e-mail: edyta.marcinkowska@sejmik.kielce.pl