„Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015 z perspektywą do roku 2019

Więcej informacji: Edyta Marcinkowska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, tel. 41 342 13 73, e-mail: edyta.marcinkowska@sejmik.kielce.pl