Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020r.

Więcej informacji: Cezary Błach, Departament Infrastruktury, tel. 41 343 90 24, e-mail: cezary.blach@sejmik.kielce.pl