Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego

Więcej informacji: Agata Nowakowska–Buk, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, tel. 41 342-11-83, e-mail: agata.nowakowska-buk@sejmik.kielce.pl