„Pożytek, Przedsiębiorczość, Partnerstwo- podstawy skutecznej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi”.

„Pożytek, Przedsiębiorczość, Partnerstwo – podstawy skutecznej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. W konferencji realizowanej w ramach kampanii społecznej „1% dla Świętokrzyskiego” wzięli Marek Borowski, prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, Ewa Ochocka z Krajowej Rady Spółdzielczości, Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy i pracownicy świętokrzyskich domów pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący Sejmiku Marcin Ożóg, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa oraz Maria Adamczyk, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego piastująca jednocześnie funkcję prezesa Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy zarówno przedstawicieli trzeciego sektora jak i samorządowców na temat możliwych metod i sposobów działania organizacji pożytku publicznego.  Zarówno zaproszeni prelegenci jak i uczestnicy konferencji skupili się przede wszystkim na zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także korzyściach wynikających ze współpracy gmin i organizacji pozarządowych.

Materiały do pobrania:

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Przedsiębiorczość, działalność gospodarcza jako szansa rozwoju organizacji

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi – obopólne korzyści