Procedura adopcyjna

Przysposobić dziecko mogą pary małżeńskie oraz osoby stanu wolnego. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny przygotowuje, oraz kwalifikuje kandydatów na rodziców adopcyjnych. O samym przysposobieniu ostatecznie decyduje Sąd.

Ogólne wymagania stawiane kandydatom:

 • dojrzała oraz głęboko przemyślana decyzja o przysposobieniu dziecka;
 • ogólny dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • właściwa postawa moralna i etyczna;
 • odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stabilizacja finansowa pozwalająca na zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny z dzieckiem;
 • stabilny i trwały związek małżeński, oparty na szacunku i żywych więziach emocjonalnych;

Szczegółowy zakres wymagań otrzymują kandydaci podczas pierwszego spotkania informacyjnego.

 Procedura adopcyjna:

 1. Pierwsze spotkanie informacyjne w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym ( kandydaci otrzymują wykaz wymaganych dokumentów)
 2. Rozmowa – złożenie kompletu dokumentów.
 3. Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania kandydatów.
 4. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym (testy, obserwacja oraz rozmowa kierowana)
 5. Kwalifikacja na szkolenie na rodziców adopcyjnych. Obejmuje pełną dokumentację rodziny, wywiad adopcyjny oraz pozytywną pinię psychologiczno-pedagogiczną.
 6. Obowiązkowe szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka – Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny prowadzi zajęcia wg. programu PRIDE 
 7. Kwalifikacja kandydatów do przysposobienia dziecka 
 8. Oczekiwanie na propozycję dziecka.
 9. Procedura sądowa.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny świadczy również:

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną kobietom w ciąży znajdującym się w trudnej sytuacji;
 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla kandydatów oraz rodziców adopcyjnych; 
 • terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną dla kandydatów i rodziców adopcyjnych;
 • terapię integracji sensorycznej dla dzieci adoptowanych;
 • pomoc dla rodziców adopcyjnych i dzieci adoptowanych w formie grup wsparcia;