Priorytety współpracy/zadania merytoryczne na 2016r.

Priorytety współpracy/zadania merytoryczne na 2016r.

  Rodzaj zaplanowanych działań merytorycznych

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
– Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób starszych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
–  Dofinansowanie działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej ludzi starszych w różnych sferach życia.
– Realizacja działań na rzecz ochrony interesów konsumenckich między innymi poprzez organizację warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych i innych.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
– Dofinansowanie działań w zakresie aktywności fizycznej  i promowania sportu wśród seniorów/osób starszych.

KARTA SENIORA
– Ogólnopolska Karta Seniora
– wojewódzka
– powiatowa
– gminna

karta seniora