Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie III etap do 31 VIII 2012

Więcej informacji: Aleksandra Woźniak, Biuro Innowacji, tel.41 342 16 25, e-mail: aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl