Projekt.Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV etap od 1 IX 2012 do XII 2015

Więcej informacji: Aleksandra Woźniak, Biuro Innowacji, tel.41 342 16 25, e-mail: aleksandra.wozniak@sejmik.kielce.pl