Projekt Świętokrzyskie Kręgi Innowacji. Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności w obszarach o dużym potencjale wzrostu do 31 VI 2013r.

Więcej informacji: Krzysztof Wójcik, Biuro Innowacji, tel.41 342 14 05, e-mail: krzysztof.wojcik@sejmik.kielce.pl