Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego

Więcej informacji: Edyta Marcinkowska, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Środowiska, tel. 41 342 13 73, e-mail: edyta.marcinkowska@sejmik.kielce.pl