Projekt studium RSI. (Strategia Sektorowa SI)

Więcej informacji: Krzysztof Wójcik, Biuro Innowacji, tel.41 342 14 05, e-mail: krzysztof.wojcik@sejmik.kielce.pl