Projekt “e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.”

Więcej informacji: Marek Gołuch, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, tel.41 342 16 04, e-mail: marek.gołuch@sejmik.kielce.pl