Projekt “e-świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.”

Więcej informacji: Paweł Lubieniecki, Biuro Społeczeństwa Informacyjnego, tel. 41 342 11 54, 41 342 17 56, e-mail: pawel.lubieniecki@sejmik.kielce.pl