Raport: Diagnoza stanu zastanego bilans otwarcia

Więcej informacji: Michał Kocia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 41 342 17 18, e-mail: michal.kocia@sejmik.kielce.pl