Raport: Używanie i postawy wobec środków psychoaktywnych , badanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z HIV i AIDS oraz problematyki przemocy w Województwie Świętokrzyskim

Więcej informacji: Michał Kocia, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 41 342 17 18, e-mail: michal.kocia@sejmik.kielce.pl