Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Więcej informacji: Tomasz Janusz, Departament Polityki Regionalnej, tel. 41 365 81 74, e-mail: tomasz.janusz@sejmik.kielce.pl