Świętokrzyski Program “Szpitale przyjaze Kombatantom”

Więcej informacji: Marcelina Wójcik, Kancelaria Zarządu-Pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, tel. 41 342 18 44, e-mail: marcelina.wójcik@sejmik.kielce.pl