Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim do 2020 r.

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku

Uchwała Nr XXI/308/16 z dnia 21.03.2016r.

Program jest aktualizacją: Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do roku 2020, posiada status dokumentu programowego szczebla regionalnego, który jest elementem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020.

W programie przedstawiona została wizja rozwoju ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim poprzez określenie warunków i rezultatów, których osiągnięcie do roku 2020 jest istotne dla Samorządu Województwa. Program zawiera propozycje konkretnych działań, które mają prowadzić do osiągnięcia rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

 

Pliki do pobrania

Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego do 2020 rokuData dołączenia 2016-04-11, att639630_plik_nr_7__rpres_ws_do_2020r_.pdf