Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

w latach 2008 -2010

“Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2008-2010” ma za zadanie określić warunki niezbędne do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Ze względu na brak w naszym województwie instytucji, które mogłyby realizować zadania generujące rozwój społeczeństwa informacyjnego, to właśnie na samorządach spoczywa konieczność organizowania takich przedsięwzięć.

Podczas warsztatów, organizowanych na początku tego roku, zostały zdefiniowane najbardziej istotne problemy i potrzeby w tej tematyce. Zaproponowano również projekty do realizacji.

Plan rozwoju społęczeństwa informacyjnego jest obecnie dyskutowany i może zostać zmodyfikowany według potrzeb innych grup społecznych, które chcą właczyć się w prace promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Przyjęcie planu dokumentu, przewidziane jest na koniec bieżącego roku.

Studium Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
w latach 2008-2010

Wszystkich zainteresowanych rozwojem społeczeństwa informacyjnego zapraszamy do dyskusji i przesyłania swoich przemyśleń   na adres ewelina.luczka@sejmik.kielce.pl lub kancelaria@sejmik.kielce.pl   (pod hasłem “Społeczeństwo informacyjne”).