UCHWAŁA NR 1/2014 Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR z dnia 9 października 2014 roku w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych w VI edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator