Uchwała nr1/2012 Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych w IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

UCHWAŁA NR 1/2012 Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR z dnia 17 października 2012 roku w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych w IV edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator

Na podstawie §5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator, stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VI/102/11 z dnia 23 marca 2011 roku oraz §3 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator z dnia 7 listopada 2011 roku uchwala się, co następuje:

                                                       § 1

Przyznaje się jedną Nagrodę Główną za patent na rzecz twórcy, tj.: dr inż. Bogusław Grabas, pn.: Sposób zwiększania powierzchni czynnej elementów metalowych, zwłaszcza powierzchni wymiany ciepła elementów metalowych.

                                                       § 2

Przyznaje się trzy Wyróżnienia za patenty:
– na rzecz zespołu twórców, tj.: mgr inż. Elżbieta Mocek-Selega, mgr inż. Ryszard Sygała, dr Stanisław Kandefer, mgr inż. Zbigniew Zobek, mgr inż. Andrzej Orliński, mgr inż. Hubert Smorąg, mgr inż. Jerzy Dziubka, pn.: Kocioł do utylizacji dymów wędzarniczych.
– na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Marek Jaśkiewicz, dr inż. Krzysztof Ludwinek, prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, mgr inż. Karol Zielonka, pn.: Stanowisko do symulacyjnego badania naprężeń dynamicznych, zwłaszcza w elementach zabezpieczających kierowcę.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Wojciech Depczyński, dr inż. Kazimierz Bolanowski, prof. dr hab. Krzysztof Grysa, pn.: Urządzenie do obróbki laserowej.
                                                      § 3

Przyznaje się jedenaście Nagród za zgłoszone wynalazki:
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr hab. Anna Świercz, pn.:  Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych.
–  na rzecz twórcy, tj.: Dariusz Sadowski, pn.: Sposób zdobienia motywów dekoracyjnych uformowanych na zewnętrznych powierzchniach wyrobów szklanych, zwłaszcza na pojemnikach na wkład do zniczy oraz wytwarzania wzornika do stosowania tego sposobu.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Krzysztof Ludwinek, mgr inż. Wojciech Sadkowski, pn.: Silnik cieplny Stirlinga.
– na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Rafał Jurecki, dr hab. inż. Tomasz Stańczyk, dr inż. Marek Jaśkiewicz, pn.: Urządzenie do blokowania, zwłaszcza bram przesuwnych.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Wojciech Depczyński, dr inż. Magdalena Piasecka, pn.: Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Ryszard Dachowski, mgr inż. Anna Stępień, pn.: Masa na wyroby silikatowe o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie.
–  na rzecz twórcy, tj.: dr inż. Rafał Jurecki, pn.: Układ sygnalizowania kierowcy o mimowolnym naciskaniu na pedał sprzęgła.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż.  Ryszard Dachowski, mgr inż. Anna Stępień, pn. Masa na wyroby silikatowe.
– na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Jakub Takosoglu, mgr inż. Ilona Grzegorczyk, dr inż. Sławomir Błasiak, pn.: Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Paweł Łaski, dr inż. Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir Błasiak, pn.: Pneumatyczny, proporcjonalny zawór rozdzielający.
–  na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, mgr inż. Stanisław Szewczyk, pn.: Zestaw turbiny wodnej i kierownicy nurtu.

                                                 § 4

Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej.

                                                 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator
Adam Jarubas