układ “1965”

  Podział mapy w skali 1:100 000

na 4 sekcje mapy w skali 1:50 000

Do numeru mapy  skali 1:100 000 dodajemy po kropce kolejno 4 cyfry: 1,2,3,4.
Otrzymujemy numerację map w skali 1:50 000, np. 143.1

 

Podział mapy w skali 1:50 000

na 4 sekcje mapy w skali 1:25 000

Do numeru mapy  skali 1:50 000 dodajemy następną cyfrę,
kolejno: 1,2,3,4.
Otrzymujemy numerację map w skali 1:25 000, np. 143.11

 

Podział mapy w skali 1:25 000

na 4 sekcje mapy w skali 1:10 000

Do numeru mapy  skali 1:25 000 dodajemy następną cyfrę,
kolejno: 1,2,3,4.
Otrzymujemy numerację map w skali 1:10 000, np. 143.111

 

Punkt x zawarty jest w sekcji mapy w skali 1:50 000 nr 143.1

                                                         w skali 1:25 000 nr 143.11

                                                         w skali 1:10 000 nr 143.111