układ “1992”

  Podział sekcji mapy w skali 1:100 000 na 4 sekcje mapy w skali 1:50 000

Do numeru mapy w skali 1: 100 000 dodajemy po myślniku duże litery alfabetu: A,B,C,D. Otrzymujemy numerację map w skali 1:50 000, np.: M-34-42-A

  Podział sekcji mapy w skali 1:50 000 na 4 sekcje mapy w skali 1:25 000

Do numeru mapy w skali 1: 50 000 dodajemy po myślniku małe litery alfabetu: a,b,c,d. Otrzymujemy numerację map w skali 1:25 000, np.: M-34-42-A-a

  Podział sekcji mapy w skali 1:25 000 na 4 sekcje mapy w skali 1:10 000

Do numeru mapy w skali 1: 10 000 dodajemy 4 kolejne cyfry: 1,2,3,4. Otrzymujemy numerację map w skali 1:10 000, np.: M-34-42-A-a1


Punkt x zawarty jest w sekcji mapy:
w skali 1:50 000 nr
M-34-42-A,
w skali 1:25 000 nr
M-34-42-A-a
w skali 1:10 000 nr
M-34-42-A-a1