Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podsuwała rok

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podsuwała rok

Sprawozdania z działalności zespołów problemowych w roku 2017 były tematem obrad posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, która odbyła się w czwartek, 7 grudnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

 

Spotkanie poświęcone było podsuwaniu prac WRDS w roku 2017, w tym poszczególnych zespołów problemowych. – Podejmując przewodniczenie temu gremium wydawało mi się, że możemy zrobić więcej niż to, co okazało się w praktyce. Niewątpliwie tematem przewodnim naszych prac uczyniliśmy szkolnictwo zawodowe, wychodząc z założenia, że jest to kwestia niezwykle ważna. Należy zwrócić uwagę, że na temat szkolnictwa zawodowego w regionie zaczęło się mówić dużo. Pojawiły się również znaczne środki, które zostały scedowane na działania w tym obszarze – mówił Tomasz Tworek, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. – Ze względu na brak reprezentantów wszystkich stron rady nie możemy dziś podjąć decyzji co do zmiany przewodniczącego naszego gremium, którego kadencja kończy się 9 grudnia. Temat ten będzie przedmiotem dyskusji najbliższego spotkania prezydium, które odbędzie się 19 grudnia – dodał.

Działania zespołu problemowego ds. sytuacji w gminie Łagów oraz ds. informatyzacji województwa podsumował przewodniczący zespołu Aleksander Kabziński. – Odnośnie sytuacji w gminie Łagów udało nam się zidentyfikować działania mające lub mogące mieć wpływ na jej poprawę. Pierwszym z nich była kwestia spotkań osób, które dotychczas się nie spotykały. Drugą było ustalenie, że w momencie kiedy zmienimy sytuację wywozową nastąpi ograniczenie uciążliwości. Trzecią, zagwarantowanie możliwości dalszego działania przedsiębiorców. Wszystkie te elementy zostały opisane w porozumieniu pomiędzy gminą Łagów i przedsiębiorcami. Gmina wywiązała się ze swych zobowiązań, natomiast przedsiębiorcy zawiedli. Wykonaliśmy sporą pracę ale nie takich spodziewaliśmy się efektów – mówił Aleksander Kabziński. –  W kwestii rozwoju sieci szerokopasmowej na terenie województwa, jest pewna przepychanka prawna. Okazało się, że pierwszy operator telekomunikacyjny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W kontynuowaniu prac potrzebna jest również dobra wola właścicieli dróg jak i gmin – dodał.

Sprawozdanie z dotychczasowej działalności przedstawił również zespół problemowy WRDS ds. szkolnictwa.  – W ciągu roku odbyły się trzy spotkania zespołu: w marcu, kwietniu i październiku. Pierwsze spotkanie poświęcone było aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego. Podczas dwóch kolejnych, zespół stawiał diagnozę największych problemów i szans rozwoju szkolnictwa zawodowego. Rozmawialiśmy także o modelu jego skutecznego marketingu, również w świetle wdrażanej reformy oświaty – mówił Marek Banasik, przewodniczący zespołu.

Kwestie podejmowane w ciągu roku podczas posiedzeń zespołu ds. transportu omówił jego przewodniczący Jacek Sułek. Wśród tematów, które przedstawił znalazły się: plany remontu dworca PKP w Kielcach, problem modernizacji linii kolejowej numer 24, potrzeba montażu drogowych wag preselekcyjnych, aktualnej sytuacji związanej z konfliktem społecznym dotyczącym przejazdu samochodów ciężarowych w miejscowości Klimontów oraz postęp prac nad ustawą o transporcie zbiorowym.