Spotkanie w sprawie sytuacji w Gminie Łagów

Projekt porozumienia w sprawie działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości wynikających z funkcjonowania kopalni na terenie gminy Łagów był przedmiotem spotkania Wójta Gminy Łagów, przedsiębiorców górniczych i członków Zespołu ds. sytuacji w gminie Łagów, działającym przy WRDS w Kielcach.

 

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą na terenie tej gminy, Wójt Gminy i przedstawiciele Urzędu Gminy oraz członkowie Zespołu.

Debatowano nad zgłoszonymi poprawkami oraz wypracowano ostateczne brzmienie treści porozumienia.