Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych kadencja 2012-2016

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych działa powołana Zarządzeniem Marszałka Nr 80/2012 z dnia 23.09.2016r. Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada jest  organem opiniująco – doradczym, inicjuje  działania, przedstawia propozycje, których realizacja ma wpływać na poprawę warunków  funkcjonowania społeczno – zawodowego osób niepełnosprawnych.

W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej.

Skład Rady:
– Mariusz Pająk – Przewodniczący,
– Bogdan Gierada – Zastępca Przewodniczącego,
– Halina Łabuda – Sekretarz,
– Lidia Frątczak – Członek,
– Tomasz Łukawski – Członek,
– Mariusz Pasek – Członek,
– Michał Major – Członek

Obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej; tel. kontaktowy: 41  342 14 02.