Wykaz podmiotów i podział środków w 2015r. w zakresie zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013. 1409 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

 

Pliki do pobrania

2015_zal_nr_1_uchw_346-1.docxData dołączenia 2016-07-15, att654590_2015_zal_nr_1_uchw_346_1.docx