Plakat Spotkania Błękitne żarówki

Ustawiczna Interdyscyplinarna Konferencja w muzeum narodowym

Międzywydziałowy Zespół do Badań nad Osobliwością Człowieka oraz Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach zapraszają do uczestnictwa w Ustawicznej Interdyscyplinarnej Konferencji im. Profesora Andrzeja Wiercińskiego. Zapraszamy w piątek 12 stycznia o godz. 16.00.

Wykład pt. “Ludność rdzenna Kanady. Wyzwania współczesności” wygłosi dr hab. Iwona Wrońska, profesor Nauk Politycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendystka Pew Foundation na Uniwersytecie Cambridge, wykładowca na Uniwersytecie Carleton w Ottawie. Autorka m.in. czterech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Prowadzi interdyscyplinarne studia porównawcze związane z funkcjonowaniem współczesnych systemów politycznych, a w szczególności Kanady.

Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy. Zapraszamy również do uczestnictwa on-line.