Uzależnienia behawioralne. Temat na czasie

Uzależnienia behawioralne. Temat na czasie

Ponad 200 osób wzięło udział w konferencji na temat uzależnień behawioralnych zorganizowanej przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, we współpracy z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. – Zmieniający się świat, przynosi nowe zagrożenia, do nich należą właśnie uzależnienia behawioralne – stwierdził otwierając spotkanie wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz.

Jak powiedział, tylko dzięki współpracy wielu służb, instytucji pracujących w obszarze profilaktyki, możliwa jest walka z problemem, który jest bardzo poważny. Wicemarszałek życzył, by konferencja była sukcesem naukowym, a jej uczestnicy mogli wykorzystać zdobytą w jej trakcie wiedzę w pracy.

Wojciech Żelezik, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UMWŚ zauważył, że na spotkanie zaproszono przede wszystkim osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Do Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach przyjechali przedstawiciele: świętokrzyskich szkół, policji, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków leczenia uzależnień, kuratorzy sądowi, pracownicy urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej, Zakładu Karnego w Pińczowie oraz Aresztu Śledczego w Kielcach.  

– Uzależnienia behawioralne to coś nowego, tym spotkaniem otwieramy na ten temat dyskusję w województwie świętokrzyskim – stwierdził Wojciech Żelezik, który zaznaczył, że uzależnienia behawioralne są tak samo groźne, jak alkoholizm czy narkomania. To, jak wyjaśnił, uzależnienia psychiczne od różnego rodzaju współczesnych zjawisk cywilizacyjnych czyli m.in. uzależnienie dzieci od Internetu, dorosłych od Facebooka, pracy czy od hazardu. To, że zjawiska te są dopiero przedmiotem badań, że uzależnienia behawioralne, choć istnieją od dawna, są w pewnym sensie nowe, przyznał jeden z wykładowców – doktor Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W gronie wykładowców znaleźli się również przedstawiciele m.in. Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Świętokrzyskie jest pierwszym regionem, w którym zorganizowano duże spotkanie poświęcone tej tematyce.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl