Uzdrowisko stawia na rozwój

Uzdrowisko stawia na rozwój

W czwartek 9 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., podczas którego podjęto kilka uchwał ważnych dla rozwoju spółki. Obradom przewodniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Zgromadzenie podjęło uchwały służące dalszemu, efektywnemu rozwojowi Spółki i prowadzonej przez nią działalności – leczniczej oraz uzdrowiskowej, poprzez:
– realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy nowoczesnego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka” w Wełczu oraz rurociągów przesyłowych wód mineralnych,
– budowę budynku pralni „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. na terenie bazy Wełecz, który będzie pełnił funkcję pralni wodnej z barierą oraz pralni chemicznej,
– modernizację oczyszczalni ścieków pokąpielowych,
– realizację projektu polegającego na wsparciu profilaktyki zdrowotnej w regionie świętokrzyskim w zakresie wczesnego zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.
Województwo Świętokrzyskie jest jedynym akcjonariuszem „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A. od czasu przejęcia tej Spółki od Skarbu Państwa, w drodze komunalizacji, na podstawie umowy nieodpłatnego zbycia akcji zawartej w dniu 16 stycznia 2013 r.