W e-ogonie Europy

Oszczędność czasu i pieniędzy – takie korzyści płyną z informatyzacji administracji publicznej. W 2006 r. w UE liderem pod względem poziomu zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line była Austria. Polska zajęła trzecie miejsce. Od końca.

Oszczędność czasu i pieniędzy – takie korzyści płyną z informatyzacji administracji publicznej. W 2006 r. w UE liderem pod względem poziomu zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line była Austria. Polska zajęła trzecie miejsce. Od końca.

Badania przeprowadzono na zlecenie Komisji Europejskiej. Ich celem było poznanie poziomu zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line. Dotyczyły przeciętnej dostępności za pośrednictwem internetu 20 podstawowych usług publicznych. Dwanaście z nich to usługi dla obywateli np. możliwość wypełnienia zeznania podatkowego, rejestracji samochodu. Pozostałe osiem to usługi dla przedsiębiorstw np. możliwość rejestracji firmy, złożenia deklaracji celnej.

Najwyższy, bo sięgający 100% przeciętny poziom zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line posiada Austria. Ponad 90% to wynik Malty i Estonii. Polska zajmuje trzecie miejsce od końca z wynikiem niewiele ponad 50%. Za nami w rankingu są tylko Słowacja i Łotwa.

Jak czytamy w raporcie z 2007 r.
“Ocena postępu Polski w zakresie spójności z Unią Europejską”, wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jest to i tak spory postęp w polskiej administracji, ponieważ dla porównania, w 2004 r. za pośrednictwem internetu można było jedynie uzyskać informację na temat danej usługi, a w 2006 roku można już było pobrać dpowiednie dokumenty lub formularze za pomocą internetu, bez konieczności fizycznego zgłaszania się do urzędu.

“Mając na uwadze konwergencję Polski w zakresie informatyzacji administracji publicznej trzeba zaznaczyć, że w latach 2004-2006 odnotowała ona znaczny, ponad 47 % wzrost poziomu zaawansowania usług publicznych świadczonych on-line. Na tle „starych” państw członkowskich UE (wzrost w wysokości 8%), a nawet państw członkowskich, które wraz z Polską przystąpiły do UE (wzrost 29%) jest to wynik satysfakcjonujący” – podkreśla MRR.

Nie można jednak nazwać satysfakcjonującym poziomu usług w pełni dostępnych przez Internet. W Polsce jest to zaledwie 20% badanych usług publicznych, czyli od początku do końca można przez Internet załatwić cztery sprawy. Dla porównania-w Szwecji, czy Wielkiej Brytanii wynik wyniósł ponad 70%, a w Irlandii – ponad 50%.

Sytuacja polskiej informatyzacji administracji wymaga poprawy. Jak podkreślono w dokumencie, szansą na zwiększenie dynamiki rozwoju jest projekt e-PUAP, który umożliwi na poziomie ogólnokrajowym świadczenie 19 usług dla obywateli oraz 9 usług dla przedsiębiorców. Istotny dla uproszczenia procedur będzie też PESEL 2. Czekamy więc na 2008 rok.

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/