Uczestnicy Konwentu Przewodniczących Sejmików pozują do wspólnego zdjęcia

W Kujawsko-Pomorskiem obradują przewodniczący sejmików województw oraz marszałkowie z całego kraju

W obradach konwentów uczestniczą przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Konwent Przewodniczących Sejmików

Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików rozpoczęło się wczoraj w Toruniu zwiedzaniem miasta. Dziś uczestnicy spotkania będą rozmawiać m.in. o znaczeniu branży uzdrowiskowej i marce regionalnej. W ramach Konwentu odbędzie się również spotkanie Rady Dyrektorów Biur i Kancelarii Sejmików, który poruszą m.in. kwestie wdrożenia nowelizacji ustawy regulującej wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP rozpoczną się o godz. 9. Będzie można je śledzić online na sejmik.kujawsko-pomorskie.pl

Konwent Marszałków

Jednocześnie w Żninie będą dziś obradować marszałkowie województw. W programie Konwentu Marszałków znalazły się m.in. zagadnienia dot. przygotowania do wdrażania polityki spójności 2021-2027, kwestie związane z funkcjonowaniem twórców i instytucji kultury w dobie pandemii, a także z organizacją i realizacją przewozów użyteczności publicznej w kontekście wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Obrady Konwentu Marszałków rozpoczną się o godz. 9.30. Transmisja online będzie dostępna tutaj

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Galeria zdjęć