Odznaka Honorowa Województwa Świetokrzyskiego

Przedłużony termin naboru wniosków o nadanie Odznaki Honorowej

Do 15 listopada 2021r. można składać wnioski o nadanie Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez Sejmik za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego, nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego oraz zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć województwa świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.


Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom społecznym, związkom zawodowym, pracodawcom, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, miejscowościom i innym podmiotom.

Wniosek o jej nadanie mają prawo składać m.in. statutowe organy jednostek samorządu terytorialnego, partii politycznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków zawodowych. Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Komisji, która może wystąpić o uhonorowanie 10 pretendentów w trakcie roku kalendarzowego.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znaleźć można na stronie www.swietokrzyskie.pro w zakładce: Nagrody – Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego – VIII edycja (2021 rok).