Andrzej Bętkowski I Władysław Ortyl

W Lublinie odbywa się II Samorządowy Kongres Trójmorza

W Lublinie rozpoczął się dwudniowy Samorządowy Kongres Trójmorza. To druga edycja wydarzenia, które ma na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Wydarzenie, podobnie jak w roku poprzednim, zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP. W tym roku poruszone zostaną tematy ważne dla współpracy regionów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza, także w obliczu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W Kongresie bierze udział marszałek Andrzej Bętkowski wraz z Jackiem Sułkiem, dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Tegoroczny Kongres oficjalnie otworzył Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Obrady toczyć się będą w blokach tematycznych, m.in. infrastruktura transportowa, Sieć Regionów Trójmorza, energetyka, cyfrowa nauka, fundusze europejskie oraz rolnictwo. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, w ramach którego odbędą się seminaria, spotkania B2B, wizyty studyjne służące nawiązaniu kontaktów biznesowych.

Pierwsza edycja wydarzenia w czerwcu 2021 skupiła łącznie ponad 730 osób. Wśród 81 panelistów byli liderzy kluczowych sektorów polskiej i zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. W trakcie dwóch dni intensywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, w ramach 18 paneli dotknięto tematów istotnych dla rozwoju polskiej i zagranicznej gospodarki, tj. m in.: dyplomacji, energetyki, finansów, gospodarki, innowacji, nauki, rolnictwa, transportu, transformacji cyfrowej, turystyki, współpracy międzyregionalnej i transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza.

Podczas ubiegłorocznego Kongresu marszałek Andrzej Bętkowski podpisał niezwykle ważny dla województwa dokument – tzw. Deklarację Lubelską, która zainicjowała powstanie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza zrzesza regiony z 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Deklaracja Lubelska jest inicjatywą międzynarodowej aktywności regionów w obszarze gospodarczym, naukowym oraz biznesowym. Zgodnie z zapisami Deklaracji – Sieć Gospodarcza Regionów Trójmorza oznacza utworzenie internetowej platformy współpracy podmiotów różnego szczebla kooperujących ze sobą w celu wzmocnienia spójności regionów UE.

Program pierwszego dnia II Samorządowego Kongresu Trójmorza, 6 czerwca 2022 r.:

10:30-11:30 Inicjatywa Trójmorza – Ukraina – wyzwania współpracy

11:35-12:30 Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza w obliczu wojny w Ukrainie

13:35-14:30 Rzeczpospolita Obywatelska – jak budowano kapitał społeczny między Polską a Ukrainą

14:35-15:30 Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza

15:35-16:30 Debata regionów: sieć regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi

11:00-12:00 Forum gospodarcze: cyfryzacja biznesu w krajach Trójmorza – doświadczenia i wyzwania po pandemii

12:00-13:00 Forum gospodarcze: gospodarka krajów Trójmorza – potencjał, kluczowe wyzwania

13:00-14:00 Forum gospodarcze: nowoczesna edukacja – praktyki z krajów Trójmorza

14:00-15:00 Forum gospodarcze: wizyta studyjna

 

Galeria zdjęć