Uczestnicy Konferencji, Przedstawiciele Ministerstwa Oraz Marszałek Andrzej Bętkowski

W Michniowie o współpracy międzynarodowej na rzecz upamiętnienia ofiar KL Gusen

W Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie odbyło się spotkanie informacyjne dla zagranicznych dyplomatów na temat upamiętnienia ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, znajdującego się dzisiaj na terytorium Austrii. 


Na zaproszenie wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka oraz wiceministra kultury dziedzictwa narodowego i sportu Jarosława Sellina, w wydarzeniu uczestniczył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz przedstawiciele placówek dyplomatycznych reprezentujących kraje pochodzenia więźniów i ofiar obozu Gusen.

– Jestem przekonany, że tylko dzięki zapewnieniu wpływu państw pochodzenia ofiar na proces decyzyjny, możliwe będzie stworzenie międzynarodowego, otwartego dla wszystkich, miejsca pamięci w Gusen – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk, otwierając spotkanie.

Głównym tematem dyskusji było włączenie społeczności międzynarodowej w realizowane obecnie prace nad nową koncepcją upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego, a także prezentacja polskich postulatów w tej sprawie.

Polska, mając na względzie pamięć o około 70 tysiącach więźniach obozu koncentracyjnego Gusen, z których co najmniej 35 tysięcy zostało zamordowanych lub zmarło na skutek warunków panujących w obozie, oczekuje aby wypracowany został właściwy kształt miejsca pamięci. – Polska konsekwentnie wychodzi z założenia, że to państwa, na terenie których znajdują się miejsca pamięci, powinny się nimi w sposób godny opiekować. Przywiązujemy do tych kwestii ogromną wagę. Nasz kraj posiada unikalne doświadczenia w realizowaniu różnego rodzaju upamiętnień we współpracy międzynarodowej – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Temat polskich doświadczeń w zakresie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci przedstawił w swoim wystąpieniu wiceminister Sellin, podkreślając, że efektem wieloletniego utrzymywania miejsc pamięci na terytorium Rzeczpospolitej, okupowanym w trakcie II wojny światowej, jest doświadczenie i zdobyta wiedza ekspercka w dziedzinie upamiętnień.

– Chciałbym zaapelować do władz Austrii o pilne nadanie konkretnych ram współpracy międzynarodowej przy kształtowaniu koncepcji upamiętnienia. Zaangażowane państwa powinny od samego początku mieć wpływ na istotne dla tego projektu decyzje – zaznaczył na zakończenie wiceminister Szynkowski vel Sęk.

Spotkanie w siedzibie Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskich, było okazją dla uczestników wydarzenia do zapoznania się z historią i ekspozycją Mauzoleum. Jest ono przykładem zarówno upamiętnienia martyrologii mieszkańców polskiej wsi podczas II wojny światowej, jak i przykładu architektury pamięci. Dyplomaci złożyli także wspólnie wieniec przy zbiorowej mogile mieszkańców Michniowa zamordowanych przez Niemców w 1943 roku.

 

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych