Poseł Krzysztof Lipiec, Radna Magdalena Zieleń

W Ostrowcu o Strategii

Ostrowiec Świętokrzyski był kolejnym przystankiem w dyskusji o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Uczestnicy spotkania dyskutowali o wyzwaniach, które stoją przed regionem i o tym, jakie strategiczne przedsięwzięcia warto zapisać w dokumencie.

3 września w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się dodatkowe spotkanie w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Spotkanie otworzyła Magdalena Zieleń, radna województwa świętokrzyskiego. Do dyskusji o projekcie dokumentu włączyli się parlamentarzyści – posłowie Krzysztof Lipiec oraz Andrzej Kryj, a także senator Jarosław Rusiecki. Nie zabrakło również głosu samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych.
Założenia strategii oraz uwarunkowania prowadzenia polityki rozwoju województwa przedstawił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podkreślił on, że jest to dokument tworzony na najbliższe dziesięć lat, który ma być bardzo mocno powiązany z nowym okresem unijnego programowania.
U podstaw przygotowania projektu Strategii leży wizja rozwoju województwa świętokrzyskiego, które w 2030 r. powinno być ambitnym regionem o atrakcyjnym wizerunku wnoszącym coraz większy wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Polski i Europy, szanującym i dbającym o swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne, a także będącym dobrym miejscem do życia, pracy i rozwoju. W tym kontekście najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi są: ekologia, demografia, gospodarka oraz wyzwania urbanizacyjne i związane z jakością życia.
Z tymi wyzwaniami wiążą się trzy główne cele rozwoju: inteligentna gospodarka i aktywni ludzie, przyjazny dla środowiska i czysty region, wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. W dokumencie zostały także wyznaczone obszary strategicznej interwencji.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat projektu Strategii oraz kierunków rozwoju regionu świętokrzyskiego w najbliższych latach.

Galeria zdjęć