W Sandomierzu o współpracy trzech powiatów

W Sandomierzu o współpracy trzech powiatów

W Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu odbyła się konferencja, poświęcona kierunkom współpracy trzech powiatów: sandomierskiego, opatowskiego i staszowskiego. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca.


– Nie mogłem nie być dziś w Sandomierzu, konferencja dotyczyła bowiem współdziałania samorządów powiatowych, co też przekłada się na rozwój naszego województwa i gmin, samorządów szczebla podstawowego – mówi członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca. – Dokonano oceny wspólnych działań, planów na najbliższą przyszłość, zwłaszcza w kontekście najnowszej perspektywy finansowania 2021-2027 – dodał Marek Jońca.

Marek Jońca uważa, że istnieją wciąż obszary, których potencjał nie jest w pełni wykorzystany. – Wschodnie świętokrzyskie powiaty to tereny rolnicze, to zarówno ziemia opatowska, sandomierska, jak i staszowska, gdzie jest różna specyfika upraw i różna struktura. Ta przestrzeń wymaga dogłębnej analizy i zagospodarowania, by mógł rozwijać się przemysł rolno-spożywczy, uprawy ekologiczne, rodziła się zdrowa żywność. Drugi obszar to pamięć i patriotyzm, historia i przeszłość, które nas łączą. To wymaga lepszej i większej promocji.

Marek Jońca wskazywał na rozwój turystyki w oparciu o istniejącą już bazę, która wymaga też dalszego rozwoju w nowej perspektywie finansowej. Te trzy powiaty łączy też potrzeba uporządkowania gospodarki odpadami, szczególnie recyklingu. Poza tym wspólne działania powinny dotyczyć służby zdrowia, opieki społecznej, polityki senioralnej.
– Dobrze się stało, że starostowie trzech powiatów, burmistrzowie Sandomierza, Opatowa i Staszowa podpisali porozumienie o współdziałaniu – podkreśla członek Zarządu Województwa Marek Jońca. – Dla nas, dla województwa ważne jest to, by ta część regionu rozwijała się dynamicznie, bo posiada ogromny potencjał.

Galeria zdjęć