Zdjęcie zbiorowe skarbników województw na schodach sandomierskiego zamku

W Sandomierzu obradują skarbnicy województw

W dniach 1 – 3 czerwca w Sandomierzu odbywa się spotkanie skarbników województw z całej Polski. Jest to kolejne spotkanie eksperckie w ramach świętokrzyskiej prezydencji Konwentu Marszałków Województw RP. W czwartek, 2 czerwca w wydarzeniu uczestniczy marszałek Andrzej Bętkowski oraz Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Finanse samorządowe to główny temat trzydniowych obrad skarbników województw w Sandomierzu. W pierwszym dniu spotkania, w środę, 1 czerwca uczestnicy wysłuchali m.in. Jakuba Mielczarka, dyrektora Biura Związku Województw RP, a także zapoznali się z prezentacją dotyczącą raportowania schematów podatkowych (MDR) przedstawioną przez dr Marcina Lachowicza, dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów, autora rozwiązań legislacyjnych, wybitnego znawcę problematyki MDR i Michała Borowskiego, partnera w zespole doradztwa podatkowego CRIDO, członka Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II kadencji i eksperta BCC.

Beata Skrobotowicz, dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podsumowała analizę danych dotyczących finasowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez samorząd województwa.

Pierwszy dzień spotkania skarbników województw zamknęło wystąpienie skarbnik Województwa Świętokrzyskiego Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej, która mówiła o zarządzaniu środkami zwrotnymi z perspektywy finansowej 2007-2013 – schematach księgowego ujęcia przepływu tych środków zarówno w bilansie spółek, jak i bilansach samorządów województw.

Z kolei dzisiejsze obrady rozpoczęło o godz. 9.30 wystąpienie Mateusza Walewskiego, głównego ekonomisty Banku Gospodarstwa Krajowego, który omówił finanse sektora samorządowego w perspektywie wieloletniej na tle sytuacji makroekonomicznej. Na czwartkowe popołudnie zaplanowano jeszcze referat Piotra Bujaka, głównego ekonomisty Banku PKO BP dotyczący perspektyw sytuacji gospodarczej, a także dyskusję na temat sytuacji finansowej województw w 2022 roku w obliczu zagrożeń i zmian otoczenia gospodarczego oraz perspektyw finansowania bieżącej działalności i inwestycji w kolejnych latach. Na koniec omówione zostaną różne problemy dotyczące województw, m.in. związane z rejestrami umów oraz postępowaniem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Spotkanie skarbników województw w Sandomierzu zakończy się jutro, kiedy to zaplanowano podsumowanie spotkania i opracowanie stanowisk oraz omówienie spraw różnych.